ผลงาน Whisgars

ลูกค้า

Whisgars คือแฟรนไชส์ของวิสกี้และซิก้าเล้านจ์ที่มีอสาขาอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขาที่อยู่ในกรุงเทพฯ เป็นสาขาที่มีตัวเลือกสำหรับซิก้าและซิงเกิลมอลต์มากที่่สุดในแถบนี้ เราได้ถูกว่าจ้างให้ทำการถ่ายภาพสินค้าหมวดราคาแพงของพวกเขา เพื่อที่จะนำไปใช้ในเว็บไซต์และเมนูเครื่องดื่ม

การถ่ายภาพ

เนื่องจากว่าต้องมีการถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก เราได้ตัดสินใจที่จะทำการถ่ายรูปที่ร้านของลูกค้าแทนที่จะทำการถ่ายรูปที่ห้องสตูดีโอ เราได้ทำการเปลี่ยนมุมห้องมุมหนึ่งของร้านให้กลายเป็นห้องสตูดีโอเฉพาะกิจ แล้วเริ่มการถ่ายรูปหลังจากที่ร้านปิดเเล้ว

หลังจากที่เราได้ทำการปรับแสงเป็นที่เรียบร้อย เราจีงทำการถ่ายภาพขวดวิสกี้ประมาน 100 ขวด ตามด้วยกล่องซิก้าอีกจำนวนหนึ่ง เราต้องรักษาสภาพแสงให้คงที่สำหรับรูปทุกรูปถึงแม้ว่าสิ้นค้าแต่ละชิ้นจะมีความแตกต่างกันทางด้าน รูปทรง, ขนาด, วัตถุดิบ และสีก็ตาม การถ่ายภาพทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่ร้านจะเปิดอีกครั้งในวันถัดไป