ผลงาน Western Digital

ลูกค้า

Western Digital Corporation คือบริษัทอเมริกา ที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมข้อมูลและผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ขนาดยักษ์ใหญ่ของโลก

บรีฟ

จุดมุ่งหมายของงานที่ทุกระบุบไว้ในบรีพคือการสร้าง awareness และ engagament ให้กับสังคมออนไลน์ของ Western Digital เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนผู้ติดตาม (fans) ให้กลายเป็นลูกค้าและช่วยสนับสนุนการขายในตลาดท้องถิ่น ดั่งนั้น Western Digital จึ่งได้ทำการเซ็นสัญญาให้พวกเราบริหารและจัดการ Social Media ของพวกเขาซึ่งรวมไปถึงการสร้าง content และการโฆษณาผ่าน social media.

WD

การบริหารจัดการ FACEBOOK

การตลาดของ WD ประกอบไปด้วยการตลาดท้องถิ่น (local/regional) และการตลาดไร้พรมแดน (global) ดั่งนั้นการทำงานของเรา
จึงประกอบไปด้วยเงื่อนไขจากลูกค้าหลายฝ่าย ซึ่งทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการรูปแบบการทำงานของเราดั่งต่อไปนี้

  • การเตรียมเนื่อหาล่วงหน้าก่อนการทำการ publish
  • การสร้างเนื้อหาให้สอดคล้องกับกับ CI และ Brand’s guideline ของ WD
  • การใช้ Assets สำหรับการตลาดท้องถิ่นและการตลาดไร้พรมแดน แต่ทำให้เนื้อหาที่เราสร้างขึ้นมานั้นสามารถนำมาใช้งานได้ในตลาดทั้งสองแบบ
  • สร้างเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับการตลาดท้องถิ่นโดยการใช้ ขนบธรรมเนียมประเพณี,  user habit และ influencer ของประเทศไทย