ผลงาน Dream Master

ลูกค้า

DreamMaster เป็นผู้จัดจำหน่ายฟูกที่นอน, อุปกรณ์ตกแต่งห้องนอนและห้องน้ำให้กับโรงแรมระดับห้าดาวทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้รับมอบหมายให้ทำการถ่ายรูปสินค้าพร้อมทั้งสร้าง e-commerce เว็บไซต์ให้กับพวกเขา

การถ่ายภาพ

เราได้ทำการถ่ายรูปสินค้าในห้องสตูดีโอสีขาวจากนั้นนำมาตัดต่อลงในภาพพื้นหลังที่เราได้เตรียมมาก่อนหน้า งานชิ้นนี้มีความท้าทายอยู่ตรงที่การหามุมกล้องที่ถูกต้องเพื่อที่จะถ่ายภาพออกมาให้เสมือนจริง เนื่องจากเราไม่ได้รับรู้รายระเอียดหลายๆอย่างเกี่ยวกับงานถ่าย เช่น ระยะห่างระหว่างเลนซ์(focal length), ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุ, ความสูงของกล้อง ก่อนวันถ่ายจริง หลังจากการลองผิดลองถูกอยู่พักหนึ่ง เราสามารถหามุมถ่ายภาพที่เหมาะสมได้จากนั้นเราจึงได้ทำการถ่ายรูปสินค้าฟูกที่นอนทั้งหมด

การจัดการแสงเป็นไปอย่างราบรื่น เราทำการควบคุมทิศทางและความแรงของแสงให้ตรงกับภาพพื้นหลัง โดยการใช้ reflector หลายๆตัวรวมกัน และการสะท้อนแสงจากกำแพงสีขาวในขณะที่คอยระวังไม่ให้รายละเอียดของเนื้อผ้านั้นหายไป

เว็บไซต์

เราเลือกที่จะสร้างเว็บไซต์นี้ด้วย WordPress เนื่องจากเว็บไซต์มีส่วนประกอบหลายๆส่วนที่เราสามารถหา plug-in มาช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างได้

ส่วนสำคัญของเว็บไซต์คือการออกแบบ e-commerce portal เพื่อรองรับผู้ใช้งานในรูปแบบบุคคลทั่วไปและผู้ใช้ในรูปแบบพ่อค้าขายส่ง
รวมถึงพื้นที่ testimonial ที่ผู้ใช้งานสามารถทิ้งความเห็นไว้ได้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ เราได้ทำการปรับ color theme ของเว็บไซต์ให้ตรงกับแบรน CI และเราได้ใช้รูปภาพของสินค้าที่เราได้ถ่ายไว้ใน banners ของส่วนที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce

DreamMaster